WAT ONS DRIJFT

Merken zijn – juist in deze tijd – relevant en onderscheidend door hun positionering te baseren op een positie, die mensen persoonlijk betekenis geeft. Die bijdraagt aan een betekenisvol en gelukkig leven. Dat je als individu het gevoel hebt verbonden te zijn met anderen.

Door het gevoel verbonden te zijn met iets groters ervaar je betekenis. Voor merken is de opdracht om te werken aan sociale verbindingen; het gevoel van verbondenheid creëren. Door mensen het gevoel te geven dat ze ergens bij horen en dat ze onderdeel zijn van een collectief. Van een beweging.

Door geloofwaardig te zijn en door ook als merk een perspectief te bieden. De urgentie die voelbaar is op een breed terrein van maatschappelijke -en duurzaamheidsthema’s geeft merken kansen. Merken zullen moeten inspelen op concrete vraagstukken die urgentie opwekken en aantoonbaar een bijdrage leveren aan de oplossing. Merken van morgen beantwoorden aan deze twee uitgangspunten. Daar willen we het fundament voor bouwen. Door onze kennis en ervaring toe te voegen aan een proces van samenwerken aan een gemeenschappelijke opgave.

HOE WE HET DOEN

Ontdekken
Startpunt is het snel inzicht krijgen in de kracht en ambitie van de organisatie achter het merk. In gesprek met de organisatie reflecteren we op de strategie en zoomen we in op de drijfveren van medewerkers. We putten uit het DNA, zoeken het verhaal achter het bestaansrecht van de organisatie. Om van betekenis te kunnen zijn in het leven van mensen zoeken we naar de waardevolle emotionele invulling van behoeften van mensen. Dat zorgt voor een stevig fundament voor een relevante breinpositie. Op basis van data naar inzichten. Hier benutten we ons Insights canvas en onze online identity tool Insider voor reflectie en engagement. Zo bouwen we samen met de organisatie aan insights van medewerker, markt en maatschappij.

Ontwikkelen

Van inzicht naar handelingsperspectief. We benutten het creatief potentieel van de organisatie zelf. In co-creatie ontwikkelen we de oplossingen. Waarom zelf doen als jarenlange ervaring en bewezen methodes beschikbaar zijn? Daar voelen we ons thuis. Door inspirerende werksessies en inspiratie sessies op locatie en online. Met inspirerende cases, energierijke interactieve methodes zoals LEGO®Serious Play, Positioneringswaarden en portfoliowaaier. Gemaakt om ervaring, kennis en voorstellingsvermogen aan tafel tot unieke en relevante oplossingen te brengen. Wij zijn de aanjager, zorgen voor structuur en output.

Organiseren

Ons werk bestaat uit de zoektocht naar de impactvolle oplossing als basis om het merk binnen én buiten te activeren. We realiseren ons dat het intensieve proces inspirerende kaders biedt. Een kompas. Een brand narrative. En zelfs een roadmap voor activatie. Zaak is nu bedrijven zelf in staat te stellen hieraan invulling te geven. We bieden ervaring en kennis door workshops, on-the-job support en trainingen. Om met succes de organisatie zelf te laten groeien in haar nieuwe rol. En het handelingsperspectief voor organisaties succesvol tot bloei te laten komen. Voor business én maatschappij.