Merkportfolio

WAT ZIJ WILDE

SIDN beheert sinds de jaren 90 het .nl-domein, een van de grootste en veiligste domeinen ter wereld. SIDN registreert de .nl-domeinnamen en zorgt dat de inmiddels meer dan 5,9 miljoen domeinnamen op het internet bereikbaar zijn. Zij zet zich niet alleen in voor de veiligheid en stabiliteit van het .nl-domein, maar ook voor die van het internet in het algemeen. SIDN werkt aan diensten en oplossingen die het digitaal bestaan van internetgebruikers en bedrijven veiliger en gemakkelijker maken. Dit doet ze met producten en diensten op het gebied van domeinnamen, cybersecurity en online identity.
SIDN heeft behoefte aan structuur en helderheid in haar huidig én toekomstig merkbeleid, dat rekening houdt met verdere businessgroei en diversificatie van SIDN. Concreet: Ontwikkel en adviseer SIDN in haar merkportfoliostrategie.

WAT WE DEDEN

Positioneringsgroep voerde 1-op-1 visiegesprekken met sleutelpersonen binnen SIDN. Aangevuld met een assessment van de business- en marketingstrategie, beschikbare behoefte- en merkonderzoeken en het in kaart brengen van het huidige merkportfolio (rollen, klantwaarde en bijdrage aan missie SIDN). In werksessies zijn de belangrijkste determinanten voor het nieuwe merkportfolio geïdentificeerd. Vervolgens zijn aan de hand van de merkportfolio-waaier verschillende scenario’s voor het toekomstige merkportfolio ontwikkeld.

WAT WE BEREIKTEN

De ontwikkelde merkportfoliostrategie zorgt voor een duurzame toepassing van het merkbeleid in dienst van de strategische ambities van SIDN. Op basis hiervan is de nieuwe merkarchitectuur vormgegeven en hanteert SIDN een ‘beslismatrix’ voor toekomstige merkvraagstukken.

Met de verdere uitbreiding van onze activiteiten ontstond de behoefte aan een heldere en toekomstbestendige merkportfoliostructuur. Positioneringsgroep heeft ons met hun kennis, ervaring en het gebruikte waaiermodel uitstekend geholpen om een structuur neer te zetten die past bij ons huidige portfolio, maar ook rekening houdt met toekomstige vraagstukken.

Marnie van Duijnhoven, communicatiemanager & Arjan Middelkoop, manager Marketing, , New Business & Sales SIDN