Missie & visie
Positioneren

WAT ZIJ WILDE

Lindenberg is de cultuureducatieve instelling voor de stad Nijmegen. Een heldere positie voor alle stakeholders, is de opgave om in de nieuwe gemeentelijke cultuurvisie 2020 de komende jaren van meerwaarde te kunnen zijn. Welke visie en missie geeft de nieuwe leiding van Lindenberg handelingsperspectief? Welke positie claimt zij?

WAT WE DEDEN

Positioneringsgroep voerde 1-op-1 gesprekken met direct betrokkenen binnen én buiten de organisatie. Gebruikte het proces om met directieteam de individuele drijfveren te spiegelen aan de nieuwe gezamenlijke koers. Inspirerende teamsessies versterkte de noodzaak om echte keuzes te maken. Keuzes die uiteindelijk gemaakt zijn en richting gaven aan ontwikkeling van de organisatie, aanbod en marketing & communicatie.

WAT WE BEREIKTEN

De nieuwe kompas geeft de koers aan hoe Lindenberg in de komende vijf jaar van een intern gerichte, hiërarchische en verzuilde organisatie naar een platte, flexibele, extern gerichte netwerk-organisatie zich kan ontwikkelen. Van een organisatie met een breed aanbod kunst en cultuur naar een focus op cultuureducatie. Dienstbaar aan de hele stad.

Zorgvuldig en kritisch en niet schuw om de juiste, confronterende vragen te stellen. Een blik van buiten die met veel expertise beziet en verwoordt. Zorgzaam naar alle betrokkenen, en toch direct in de zoektocht naar de juiste koers. Peter en zijn team hebben ons geleid naar een nieuw inzicht waarbij de continue afstemming heeft gezorgd voor betrokkenheid. De uiteindelijke strategische beleidsvisie wordt daardoor door iedereen gedragen en vormt de basis voor een werkelijke uitvoering die ons helpt om onze continuïteit op een positieve manier te borgen. Veel verandering en weinig frictie en zicht op een beste toekomst: dank daarvoor!

Teddy Vrijmoet, directeur-bestuurder , Lindenberg