Positioneren
Merkpropositie
Missie & visie
Merkactivatie

WAT ZIJ WILDE

NLinBusiness is een initiatief van de Nederlandse werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland. Zij ondersteunt ondernemers die internationaal willen groeien. Dat doen zij fysiek, middels het koppelen van ondernemers via haar platform en tegelijkertijd door het opbouwen van een wereldwijd netwerk van NL Business Hubs die toegang bieden tot een grote gemeenschap van NL ondernemers en relevante dienstverleners in de 40 Cities of Opportunity. Voor de ontwikkeling van haar businessstrategie is behoefte aan een merkstrategie (positionering, brand identity, merkarchitectuur), die NLinBusiness handvatten geeft om haar relevantie voor NL ondernemers met exportplannen op een consistente wijze duidelijk te maken.

WAT WE DEDEN

Positioneringsgroep voerde persoonlijke interviews met ondernemend Nederland. Nederlandse MKB-ondernemers met exportervaringen. Bracht deze insights in, in de totstandkoming van de nieuwe strategie. Ontwikkelde een positioneringsstrategie als basis voor ontwikkeling van een nieuw logo (i.s.m. Total Design). Met deze nieuwe brand identity is een basis gelegd voor de wereldwijde uitrol van het merk in het netwerk van de NL Business Hubs.

WAT WE BEREIKTEN

De nieuwe merkstrategie zorgt voor een heldere en eenduidige ontwikkeling van de propositie voor exporterend Nederland. Met haar missie: méér ondernemers succesvol naar méér buitenland te ondersteunen via krachtenbundeling drempels te verlagen en kansen te creëren heeft het merk NLinBusiness bijgedragen. Het bereik, de bekendheid en de relevantie van het platform is aanzienlijk vergroot voor Nederlandse ondernemers in Nederland en buitenland. En staat het merk voor het integrale platform zowel haar fysieke als digitale dienstverlening als een huis.
De nieuwe merkstrategie zorgt voor een heldere en eenduidige ontwikkeling van de propositie voor exporterend Nederland. Met haar missie: méér ondernemers succesvol naar méér buitenland te ondersteunen via krachtenbundeling drempels te verlagen en kansen te creëren heeft het merk NLinBusiness bijgedragen. Het bereik, de bekendheid en de relevantie van het platform is aanzienlijk vergroot voor Nederlandse ondernemers in Nederland en buitenland. En staat het merk voor het integrale platform zowel haar fysieke als digitale dienstverlening als een huis.

“Positioneringsgroep is vanaf dag één betrokken geweest bij de ontwikkeling van de NLinBusiness propositie. In een groot, divers en druk speelveld, moest een heldere en eenduidige propositie ontwikkeld worden. Deze propositie moet aansprekend zijn voor zowel NL (mkb) ondernemers met internationale ambities, maar moet ook buitenlandse ondernemers inspireren en enthousiasmeren om in Nederland hun producten of diensten in te kopen.Vervolgens heeft Positioneringsgroep ons ook ondersteund in het vertalen van de propositie naar handzame en praktische instrumenten, handleidingen en eerste executies. We zijn erg trots op het resultaat en Positioneringsgroep dankbaar voor de strategische en pragmatische begeleiding tijdens dit traject.”

Edo Offerhaus, managing director, NlinBusiness