NU IDENTITEIT HERIJKEN!

Met de Mini Insider® geven medewerkers inzicht in hun persoonlijke drijfveren en motivaties. Ook laat het zien aan welke duurzame doelen zij willen werken. De online tool geeft de organisatie gevoel van betrokkenheid en kickstart in nieuwe normaal.

Crisis leidt tot reflectie

Veel medewerkers en hun gezinnen hebben weken in isolement geleefd. Ver weg van hun dagelijkse patroon met een groeiende onzekerheid over hun toekomst. Dat leidt tot reflectie. Wat verbindt mij aan mijn werk? Waar staan we als bedrijf voor en welke betekenis hebben wij voor de maatschappij?

Gemotiveerd de nieuwe wereld in
Het is voor leiders een uitdaging plannen te maken voor een duurzame toekomst. Prioriteiten, thema’s en tijdspaden worden bepaald. Maar hoe kijkt de medewerker naar de toekomst van de organisatie en de eigen rol daarbinnen? Dat is belangrijk om te weten om toekomstplannen te laten slagen.

Snel een helder inzicht in drijfveren

De Insider® bewijst zich al jaren als een gevalideerde, praktische en toegankelijke tool om in korte tijd de drijfveren van mensen en organisaties in kaart te brengen. Resultaat is inzicht in gedragen waarden set, op basis waarvan medewerkers direct kunnen handelen.

Welke waarden vinden collega’s van belang in hun leven?

Hoe werkt de Mini Insider®?

De Mini Insider® is een korte online interactieve vragenlijst. Het geeft medewerkers in 10 minuten inzicht in de persoonlijke drijfveren en motivaties. Ook laat het zien aan welke duurzame doelen zij willen werken. Het zorgt voor betrokken, gemotiveerde medewerkers.

De Mini Insider® werkt volledig online. Gebruikers krijgen een eigen inlog en kunnen de (anonieme) response real time volgen. De resultaten zijn vrij beschikbaar en kunnen zonder tussenkomst van Positioneringsgroep of Direct Research worden geanalyseerd via een eigen klantinlog op www.DirectResearch.nl

Behoefte aan extra vraag, rapportage en/of advies?
Relaties die daar behoefte aan hebben, bieden wij graag de mogelijkheid 1 of 2 extra vragen toe te voegen en een analyse door Positioneringsgroep en een gevisualiseerde rapportage uit te voeren. Handig voor terugkoppeling aan de deelnemers binnen het bedrijf.
Ook voor relaties die, op basis van de gevonden inzichten, behoefte hebben aan een advies voor de te nemen vervolgstappen, bieden wij graag een consult. Graag overleggen we met u op welke wijze wij uw wensen kunnen invullen.

Interesse in de Mini Insider®? Laat het ons weten, dan zorgen we dat u direct aan de slag kunt.