CREËER INZICHT

‘Creating by hand knowledge’ is the name of the game. LEGO®Serious Play® is een bewezen methode om effectief teaminzichten te verrijken en vernieuwende visies te ontwikkelen. Efficiënt en impactvol.

LEGO® Serious Play®

‘Creating by hand knowledge’ is the name of the game. LEGO®Serious Play® is een bewezen methode om effectief teaminzichten te verrijken en vernieuwende visies te ontwikkelen. Efficiënt en impactvol.
LEGO® Serious Play® geeft alle deelnemers een gestructureerd proces van een serie denkstappen. In elke stap spelen LEGOstenen een rol in het verhaal dat gedeeld wordt, voor reflectie en voor een beter begrip van een geformuleerd issue. LEGO® Serious Play® zorgt voor optimale betrokkenheid van alle deelnemers. Verheldert de interpretatie en zorgt voor een uitnodigende dialoog. Het creëert een gedeeld begrip en betekenis van vernieuwende ideeën. Het leidt tot eerlijke, open én gezamenlijke communicatie. En resultaat!

Wanneer zetten we LEGO® Serious Play® in?
Voor onder andere missie/visietrajecten, merkstrategie- en propositieontwikkeling. Afhankelijk van de beoogde doelen af werken we in sessies tussen de 2 en 10 deelnemers. De meeste sessies beslaan één of twee dagdelen. Tijdsduur is afhankelijk van het gewenste resultaat, de beschikbare tijd en het aantal deelnemers. Voor de sessie maak je gebruik van speciale set LEGO stenen. Tijdens de eerste fase van de sessie heeft iedereen zijn “eigen” set. Later in de sessie komen er veel meer LEGOstenen voor de deelnemers beschikbaar.

Hoe werkt LEGO® Serious Play®?

We werken altijd met dezelfde vier stappen: de vraag stellen – bouwen – delen – reflecteren. Nadat ‘de vraag’ is voorgelegd begint iedereen zelfstandig te bouwen. Het gaat bij het ‘bouwen’ niet om de esthetiek of het vernuft van de constructie. Maar om de betekenis van het bouwwerk. Door te werken met metaforen, kan elk bouwwerk steeds antwoord geven op andere vragen. Bij het ‘delen’ vertelt elke deelnemer zijn of haar verhaal bij het model. En komen alle gebouwde modellen en de redeneringen daarachter aan bod. Bij het ‘reflecteren’ ontstaan nieuwe en diepere inzichten bij zowel de bouwer als de overige deelnemers.
Bouwt iedereen alleen maar zijn eigen model?

Het individuele model is de basis van waaruit gewerkt wordt. Afhankelijk van de gewenste output, beschikbare tijd en de vraagstelling kunnen er ook andere bouwvormen gebruikt worden. Er zijn verschillende modellen o.a.:

Peter is certified LEGO®Serious Play facilitator.

Interesse? We geven je graag alle antwoorden