Smurfit Kappa

PG_logo-beeldmerk

Maximale aansluiting bij de wereld van de klant

smurfit230

Smurfit Kappa

Smurfit Kappa is ‘worldleader in paper-based packaging’. Positioneringsgroep  heeft een nieuwe positionering ontwikkeld die de organisatie maximaal laat aansluiten op haar klantwereld. Zij is kwalitatief getoetst onder klanten. En is er  een interne doorvertaling gemaakt voor een activatie programma en een communicatiecampagne
ontwikkeld in samenwerking met een nieuw communicatie-adviesbureau met als thema ‘Smurfit Kappa Enables’.

Naar Cases overzicht

  • Cedris