Nederlandse Spoorwegen

PG_logo-beeldmerk

Vooruitgang als sturend principe

ns230

Nederlandse Spoorwegen

De groepsraad van de Nederlandse Spoorwegen heeft behoefte aan een set van sturende waarden die richtinggevend is voor de interne organisatie en de externe activiteiten. Centraal in dit proces staan de Positioneringswaarden die een rol spelen in  het verdiepen van de gezamenlijke visie, uitgewerkt in een positionering. Deze positionering vormt de basis voor een versterking van de reputatie van
NS en is passend voor de verschillende bedrijfsonderdelen. Het resultaat is richtinggevend voor de verschillende bedrijfsonderdelen bij de ontwikkeling van hun strategische plannen en het groepsbrede portfoliobeleid.

Naar Cases overzicht

  • Cedris