Positioneringswaarden

PG_logo-beeldmerk

Positioneringswaarden: de rode draad in ons proces

pijl-groen Positioneringswaarden

Waarom spreekt het ene merk de consument meer aan dan de ander?

Het creëren van sterke merken vereist inzicht in belangen en drijfveren van interne en externe doelgroepen. Bij het kiezen van positie is het daarom van belang om keuzes te maken op basis van doelgroepdrijfveren. Om het keuzeproces enigszins te vergemakkelijken, gebruiken we zogenaamde ‘Positioneringswaarden’. Een set van 24 menselijke drijfveren die tot stand is gekomen  door een grootschalig wetenschappelijk
literatuuronderzoek. De Positioneringswaarden maken de discussie over positioneren toegankelijk en inspirerend voor iedereen. Deze set van waarden staat ook centraal in twee unieke onderzoeksinstrumenten om de organisatie-identiteit (Insider) en het merkimago (Outsider) bloot te leggen. Op basis van de Positioneringswaarden, zorgt dit voor inzicht, inspiratie en betrokkenheid.
pijl-groen Insider

Inzicht in de identiteit van de organisatie

De Insider, een online identiteitmonitor, geeft inzicht in de huidige identiteit van de organisatie en de ambities voor de toekomst. Alle mede- werkers wordt om hun mening gevraagd, op een toegankelijke en speelse manier. Welke Positioneringswaarden zijn persoonlijk belangrijk voor jou? Vertel je met trots waar je werkt? Durf je een t-shirt te dragen van je werkgever en welke boodschap zou je daar op willen schrijven? Het is nadrukkelijk geen medewerkerstevredenheids- onderzoek, maar een interactieve onderzoeks-  methode en interventietool om medewerkers te betrekken bij strategie ontwikkeling. Het houdt de gemoederen intern bezig en iedereen kan meedenken. De Insider is bij meer dan 30 organisaties uit verschillende sectoren ingezet.
Ruim 20.000 medewerkers van deze organisaties hebben deelgenomen en vertegenwoordigen een database voor benchmarking.

 

T-shirt test2

pijl-groen Outsider

Imagomonitor: meet de sterkte van het merk

De Outsider is een online imagomonitor die het imago van het desbetreffende merk of organisatie, de product of dienstcategorie en de concurrentie in kaart brengt. Aan de hand van de Positioneringswaarden© wordt een duidelijk beeld verkregen op welke waarden het imago zich onderscheidt van de categorie en de concurrentie. Daarnaast  meet de Outsider aspecten als
merkbekendheid, tevredenheid en merkzichtbaarheid. De Outsider is in te zetten als thermometer voor het merk gedurende verschillende fases van merkontwikkeling (0-meting, monitoren van imagoverandering, etc.). De methode is bij meer dan 10 organisaties toegepast in uiteenlopende sectoren.
HTM medewerkers

pijl-paars Case

HTM betrekt medewerkers bij strategie ontwikkeling. Onder de 2.200 medewerkers van HTM is de Insider ingezet.

Buddha to buddha consument

pijl-paars Case

De Outsider is uitgezet en meet hoe de buitenwereld tegen het merk Buddha to Buddha aankijkt.