Positie kiezen

PG_logo-beeldmerk

Je kunt niet alles zijn… Positioneren betekent kiezen

Het maken van een heldere keuze voor het bereiken van een voorkeurspositie in het brein van mensen heet positioneren. Door te kiezen op wie we ons richten en waar we voor staan helpen we mensen in het maken van keuzes. Merken moeten zelf ook kiezen. Hoe bouw je een sterk merk, waar sta je voor, wat beloof je wel en wat niet?

pijl-groen Merkpositionering

 

Behoeften van mensen in kaart

Wat maakt onze organisatie of product zo uniek? Hoe kunnen we onze reputatie of ons imago bijsturen? Hoe zorgen we ervoor dat we meer aansluiting vinden bij een jongere doelgroep?

Belangrijk bij het positioneren van een merk is een goed begrip van de markt, van de klant en de organisatie. Sterk gepositioneerde merken appelleren aan drijfveren van mensen. Verzeke- ringsmerken appelleren aan het gevoel van veiligheid. Denk aan Nationale Nederlanden met ‘wat er ook gebeurt’. T-Mobile spreekt de consu- ment aan op een gevoel van verbondenheid, Life is for sharing.  En met een Heineken in je hand voel je je een man van de wereld. Met behulp van een merk kan de organisatie de perceptie sturen in de gewenste richting. Om inzicht te krijgen naar  wat de doelgroepen drijft, gebruiken we onze gevalideerde tool: Positioneringswaarden©.
nos230

pijl-paars Case

NOS is een sterk merk, maar met een dreigend gevaar. Hoe geven we dit publieke merk een eigen gezicht?

espria230

pijl-paars Case

Een zorgconcern met een tiental bedrijfsonderdelen. Is de relatie met het moedermerk zichtbaar? Is dat ook gewenst?

 

pijl-groen Merkportfolio

 

Laat je portfolio voor je werken

Hoe draagt het portfolio van producten & diensten bij aan de merkpositionering? Wat is de meest efficiënte en effectieve wijze om onze merkportfolio te rationaliseren? Moeten we nieuwe markten bedienen met ons huidige merk of met een nieuw merk? Hoe gaan we om met de merken van twee fusiepartners? Welke strategische proposities ondersteunen de belofte aan de consument?

Het efficiënt en effectief inrichten van merkportfolio is geen sinecure. Vaak is het portfolio ‘organisch’ ontstaan. En heeft elke directeur goede redenen gehad om een ‘eigen’ merk te ontwikkelen. Een gemiste kans. Een portfolio kan juist een positionering ondersteunen en van lading voorzien. Zeker nu waar bijna geen tijd en budget voorhanden is om een succesvol merk te bouwen. De Portfoliowaaier is een laagdrempelig model dat bij uitstek de discussie faciliteert. Een relevante tool die het huidige en gewenste portfolio op een vereenvoudigde wijze in kaart brengt. 

waaier