Center Parcs

PG_logo-beeldmerk

Alle directe en indirecte contactmomenten onderdeel maken van de nieuwe merkbeleving

centerparcs230

Center Parcs

Na de overname door Pierre et Vacance is de positionering voor Center Parcs aangescherpt en verdiept. Op basis van de ontwikkelde internationale merkstrategie is deze richtinggevend voor de verdere aanscherping van de Center Parcs formule. Het merk in de verschillende landen activeren is de logische vervolgstap. Te beginnen met het aankoopproces vanuit klantperspectief in kaart te brengen en te visualiseren. „Wil Center Parcs
meerwaarde toevoegen voor de klant, dan moeten we de klant een meer centrale rol geven in de organisatie. De klantreis is daarom in kaart gebracht voor 1 kerndoelgroep. De huidige beleving van de doelgroep (interacties en ervaringen) leiden tot prioritisering in de verbeterpunten en de raakvlakken met het merk.

Naar Cases overzicht